top of page

Rett tolk

Rett sted

Rett tid

Spare tid og penger på å finne og formidle tolk.
Intrprtr er et verktøy for formidling og bestilling som enkelt løser dine tolkeoppdrag.
Fordeler

grensesnitt gir total oversikt over formidlingen

BRUKERVENNLIG

AUTOMATISK

søk etter best egnede tolk

- helt automatisk formidling om ønskelig

 

Slik fungerer det

AVANSERTE

rammeavtaler for automatisk avregning av riktig lønn og faktura

Slik fungerer det

INTEGRERT

videotolking, epost, dokumenter, meldingstjeneste, IMDI,  lønnssystemer, økonomisystemer, mm.

APP

der tolkene har oversikt over oppdrag fra flere oppdragsgivere

og kan sette sin tilgjengelighet

PLANLEGGING

av faste eller dagsinnleide tolker

Kan du spare tid på å finne tolk til oppdraget?

Når en ordre er registrert av en kunde, lager Intrprtr automatisk en rangert liste over de best egnede tolkene og forespør gjennom listen med tidsintervall du kan bestemme. Når en tolk har svart ja blir hun automatisk tilknyttet oppdraget og mottar all nødvendig informasjon i sin app. Formidlingen kan foregå helt automatisk om en ønsker det.

Video-tolking integrert i systemet

Klikk på en link og du er inne i videorommet. Med videotolking som en integrert del av systemet blir det svært enkelt for både deltager(e) og tolk å sette i gang videotolkingen. Bruk PC/Mac, pad eller telefon.

Fast ansatte tolker?

Intrprtr har full støtte for å ha og lønnsavregne ansatte i kombinerte roller som f.eks. formidler og tolk. 

Fast innleide tolker?

Intrprtr hjelper deg med forespørsel/innleie av tolker på dags/periode-basis og lager optimale dagsplaner for dem.

Kompliserte lønnsbetingelser?

I Intrprtr kan du sette opp svært avanserte rammeavtaler for automatisk avregning av riktig lønn og faktura. 

Problemer med å løse et oppdrag? (sjeldent språk e.l.)

Intrprtr gir deg mulighet til å samarbeide med andre formidlinger – send oppdraget videre til en samarbeidspartner eller motta oppdrag som andre ikke klarer løse.

Ønsker du å planlegge manuelt?

Intrprtr har en avansert interaktiv «timeline» der du kan overstyre systemets planlegging, flytte tolker mellom oppdrag, etc. 

Integrasjoner - Lønn og faktura

Lønn og fakturagrunnlag som er beregnet av systemet og godkjent/anvist overføres via integrasjon eller filopplasting til bedriftens lønn og fakturasystem, f.eks. Visma, HL eller Agresso.  Intrprtr har også egen fakturamodul som kan benyttes om det er ønskelig. 

Om oss
Kontakt

Skandinavias mest brukte system for formidling og bestilling av tolk

15 års erfaring fra skybaserte systemleveranser til tolkebransjen

Tusener av daglige brukere – fra små tolkebyråer til store offentlige formidlere

Noen av våre kunder:

tolkenett.png
Logo trheim Kompakt standard SH.png
Hero_tolk_rgb mod SH.png
signo-logo SH.png
bottom of page