Bestilling

En enkel løsning der tolkebestilleren selv administrerer og følger opp sin bestilling

Formidler

En fullverdig formidlingsløsning for dedikerte formidlere

Formidler Pro

Når du trenger

avansert lønnsberegning og ønsker automatisk formidling

Best egnet der bestiller selv skal bruke tolken og har en arbeidssituasjon som gjør oppfølging av bestillingen mulig

Systemet bistår formidlere med å administrere bestillinger, finne og levere best egnede tolker

Samme som Formidler, men med utvidet funksjonalitet

Adm. brukere - min. 1 stk.

Formidlere

Bestillere

Per oppdrag

Etablering/konfigurasjon

Antall tolker

Antall kunder

Bestillingsportal for kunder

Klar for  helautomatikk

Integrert videotolking

App for tolker (intrprtr.net)

Tid/timeregistrering

Fakturering

Lønnsberegning - enkel

Avansert lønnsberegning

Support

Opplæring

Statistikk

E-postvarsling

SMS-varsling

Integrasjoner

Import av data

1400,-/mnd.
NA
30,-/mnd. 
5,-
Fra 5.000,-
Ubegrenset
NA
NA
NA
Tillegg
Tillegg
Tillegg
E-post
Tillegg
Tillegg
2000,-/mnd.
1800,-/mnd.
Ubegrenset
Etter avtale
Fra 20.000,-
Ubegrenset
Ubegrenset
Tlf/e-post
Onsite
1400,-/mnd.
1100,-/mnd.
Ubegrenset
5,-
Fra 8.000,-
Ubegrenset
Ubegrenset
Tillegg
E-post
Online
Tillegg